Gaziantep Millet Hanı Baklava

Geleneksel Mimari

GELENEKSEL ANTEP EVLERİ

    Antep Evleri; havara veya keymıh adı verilen yumuşak kalkerli taşlardan kalın olarak yapılır. Genelde bir ya da iki katlı olup, üç katlı olanlara da rastlanmaktadır.Bu tür özelliklere sahip olan geleneksel Antep evleri bugün şehir merkezinde, Eyüboğlu Mahallesi, Türktepe Mahallesi, Tepebaşı, Bostancı ve Kozluca Mahalleleri, Şehreküstü semti ve Kale civarında bulunmaktadır.

TÜRBELER

    Gaziantep' te bulunan belli başlı türbeler; Yuşa Peygamber ve Pirsefa Hazretleri Türbesi, Dülükbaba Türbesi, Hacı Baba Türbesi, Ökkeşiye Hazretleri Türbesi, Şeyh Fethullah Türbesi, Nesimi Hazretleri Türbesi ve Siad İbn-i Ebu Vakkası Türbesidir.

HAMAMLAR

    Temizliğin simgesi olan hamamlar, eskiden sosyal hayatın vazgeçilmez müesseselerinden birisiydi. Günümüze kadar gelebilen tarihi hamamlarımız; Şeyh Fethullah Hamamı, Hüseyin Paşa Hamamı, Paşa Hamamı, Keyvanbey Hamamı, İki Kapılı Hamam, Naip Hamamı, Nakıpoğlu Hamamı, Tabak Hamamı, Eski Hamam ve Pazar Hamamıdır.

KASTELLER

    Gaziantep, geçmişten günümüze yer altı su kaynakları bakımından fakir bir şehirdir.

    İnsanlar buldukları suyun buharlaşmayla veya başka bir yolla kaybolmasını önlemek için yerin altından açtıkları kanallarla suları şehre dağıtmışlardır.Su kanallarının bazı yerlerde 30-40 basamakla inilen geniş mekanlar oluşturularak kullanılması sağlanmıştır. Su mimarisinin eşsiz örneklerinden olan Kastel denilen bu tesislerden günümüze; İhsan Bey, Ahmet Çelebi, Pişirici, İmam-ı Gazali ve Kozluca kastelleri ulaşabilmiştir.

BEDESTENLER

    Bedesten, eskiden alışveriş yapılan ince uzun, üstü kapalı çarşılardır. En önemlileri; Hüseyin Paşa Bedesteni, Kemikli Bedesten ve Zincirli Bedestendir.

KİLİSELER

    Kendirli Kilisesi ve Fevkani (Nizip) Kilisesi.

HANLAR

    Gaziantep' te vaktiyle 31 Han vardı. Bunlardan eski fonksiyonlarını kısmen sürdüren hanlar şunlardır. Şıra Hanı, Paşa Hanı, (Lala Mustafa Paşa Hanı) Mecidiye Hanı, Emir Ali Hanı, Anadolu Hanı, Kürkçü Hanı, Belediye Hanı, Elbeyli Hanı, Yeni Yüzükçü Hanı, Tütün Hanı, Hacı Ömer Hanı, Büdeyri Hanı, Millet Hanı, Yeni Han' dır.Tüm Hakları Saklıdır. © 2015 | Millet Hanı BaklavaKatyon BİLİŞİM
info@millethanbaklava.com